Oppgave 3

Beskriv hvordan en reiselivsbedrift kan skape tillit i markedet via markedsføring på internett?