Oppgave 2

Drøft hvordan og hvorfor en reiselivsbedrift bør segmentere markedet og velge sine målgrupper når de skal lage nettsiden sin?