Oppgave 3

Forklar hvorfor det er viktig for en reiselivsbedrift at de ansatte har forbrukerkunnskap og kjenner sine gjester?