Oppgave 1

Ta kontakt med en lokal reiselivsbedrift og lag en presentasjon om deres marked, målgrupper og segmentering basert på disse spørsmålene:

 • Hvilke reiselivsprodukter og tjenester selger deres bedrift?
 • Hvem er deres hovedmarked og kundegrupper? Hvilke typer gjester kommer hit?
 • Ser dere at disse typene gjester/segmentene har forskjellig kjøpsatferd? (Måte de oppfører seg på før, under og etter et kjøp.)
 • Hvor kommer gjestene deres fra? (Geografi)
 • Hvilken alder og kjønn har deres gjester? (Demografi)
 • Hva er ferie- og fritidsreisende interessert i? Hvorfor kommer de hit til deres bedrift/denne destinasjonen? (Psykografi)
 • Hva er bedriftsmarkedet/kurs- og konferansemarkedet interessert i? Hvorfor legger de kurset/møtene hit?
 • Har dere bevisst rettet markedsføringen deres mot valgte målgrupper?
 • Hvilken type markedsføring bruker dere?
 • Hvem/hvilke bedrifter samarbeider bedriften med?
 • Hvilke trender ser dere hos gjestene deres nå? Hvilke produkter er mest trendy nå? På ferie- og fritidsmarkedet og på bedriftsmarkedet.