Oppgave 2

Drøft og vurder hvordan vi som skal jobbe innen reiseliv kan forstå gjestenes kjøpsatferd og kjøpsprosess?