Oppgave 6

Gå inn på nettstedet til Hotels.com via mobilapp og PC/Mac. Ser du noen forskjell i priser og tilbud hos Hotels.com avhengig av hvilket verktøy du bruker?