Oppgave 4

Drøft hvilke utfordringer vi har når det gjelder digital markedsføring og salg via nettet i dag?