Refleksjon

  1. Hva er et marked og hvilke typer markeder har vi?
  2. Hvilke to typer markeder har vi i reiselivsbransjen?
  3. Hvorfor deler vi markedene inn i ulike typer?
  4. Hva er et segment og hvilke segmenteringskjennetegn/-kriterier har vi?
  5. Hva ser vi etter under de ulike segmenteringskriteriene?
  6. Hvorfor segmenterer vi?
  7. Beskriv de ulike markedene og hva som kjennetegner dem?
  8. Er du medlem av en organisasjon som kan gi deg rimelige reiser?
  9. Er det bra at organisasjoner har slike avtaler, eller kan det ha uheldige og konkurransevridende effekt?